Gästande taiko artister
Shoji Kameda
Shoji Kameda
On Ensemble / kaDON.com
Isabel Romeo Biedma
Isabel Romeo Biedma
Issho Daiko
Martin Doyle
Martin Doyle
Tsuchigumo Daiko
Shonagh Walker
Shonagh Walker
Tsuchigumo Daiko
Kaoly Asano
Kaoly Asano
GOCOO

Gästande taiko artisterKONTAKTA OSS

Taiko Shin Kai

Apelsinvägen 62

741 31 Knivsta

Sverige

073-757 23 52

 

info@taikoshinkai.com

 

 

Copyright © 2014-2019 Taiko Shin Kai