Hikari Taiko

Hikari Taiko

Artikel av Soo-Im Jansson, 2016-05-08

Foto: Hikari Taiko upptädde på karatetävlingen

          RM-2016 Shito-ryu, Friends Arena.

Hikari Taiko ensemblen bildades december 2015. Ordet hikari betyder ljus och taiko betyder trumma. Ensemblen spelar både klassisk och modern taiko med inslag av både västerländska och japanska rytmer.


Några av medlemmarna i Hikari Taiko driver taiko föreningen Taiko Shin Kai.

Läs mer >>