Samarbeten och bidrag

Organisationer som vi samarbetar med och får bidrag från..


I samarbete med:


Budohuset                                                           
Studiefrämjandet


Verksamheten bedrivs med bidrag
från Uppsala Kommun.